Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

§ 13 odst. 2 Zákona o registrovaném partnerství?! Ústavní, neústavní? Má vůbec smysl?

19. 04. 2016 14:22:41
Ústavnímu soudu v Brně byl dán podnět k prošetření ústavnosti kontroverzního § 13 Zákona o registrovaném partnerství, který jasně říká, že osoba v něm žijící se nemůže stát osvojitelem dítěte.

Když se podíváme do Nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014, konkrétně do Části 2 Rodinné právo, tak zjistíme, že podle:

§ 800

(1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.

Z tohoto jasně vyplývá, že adopce dětí není omezená pouze na manželské páry, ale i pro osamělé muže či ženy. Nikde však není zmínka o tom, že by se osvojitelem nemohla stát osoba se sexuálním zaměřením na osoby stejného pohlaví, ani o tom že by její společně sdílená domácnost s osobou téhož pohlaví byla překážkou k osvojení. Čili homosexuální orientace osvojitele a jeho zjevný homosexuální způsob života netvoří žádnou zákonnou překážku.

§ 799

(1) Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které ji vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem.

(2) Zdravotní stav osvojitele nebo obou osvojitelů nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře

Výše uvedená ustanovení jasně říkají, že se osvojitelem nemůže stát kdokoliv. Jak jsem sám uváděl v předchozím článku, tak dítě (osvojenec) není zbožím, na které by si mohl osvojitel (homosexuální i heterosexuální orientace) nárokovat právo jako na chléb v samoobsluze. Musí se prověřit jeho osobní vlastnosti i posoudit, zda jeho způsob života, jakož i motivace k osvojení, jsou skutečně v souladu s nejlepším zájmem osvojovaného. Je třeba vzít v úvahu, že na takovém dítěti se už negativně podepsal fakt, že buď o své biologické rodiče tragicky přišlo, anebo selhali. Proto se také nesmí dopustit, aby se přiléval oheň do již otevřené rány.

Nicméně § 799 odst. 1 nevyjmenovává, co všechno musí osvojitel splnit, aby jeho osobní vlastnosti a způsob života, jakož i důvody a pohnutky, které jej vedly k adopci, naplnili ustanovení § 799. V praxi je to závislé na subjektivním zhodnocení příslušného úředníka. Státní orgány u nás, ale i třeba na Slovensku, mají za to, že je nepříslušné se zajímat o intimní život osvojitele a jeho sexuální orientaci, neboť by se jednalo o porušení jeho práva na ochranu soukromí. Je to docela sporné, protože pokud se někdo chce ucházet o osvojení dítě, musí prokázat, že skutečně naplňuje výše uvedená ustanovení natolik, aby se jeho výchova na osvojovaném dítě nijak negativně nepodepsala. Avšak nelze objektivně říci, že by homosexualita osvojitele a jeho homosexuální způsob života toto porušovaly.

Homosexualita není v USA považovaná za nemoc od r. 1973, od r. 1993 ve světě, od r. 1995 v Japonsku, od r. 1999 v Ruské federaci a od r. 2001 v Číně. Nejedná se o duševní poruchu či sexuální deviaci.

Homosexuální orientace osvojitele a jeho případně společně sdílená domácnost se stejnopohlavním partnerem není důvodem k jeho vyloučení z adopčního řízení. Orgány u něj posuzují prakticky vše možné, nicméně nezajímají se o sexuální orientaci, ani o pohlaví jeho partnerů.

Já sám jako příslušník sexuálních menšin se můžu stát osvojitelem dítě. I kdybych se veřejně přihlásil k homosexuální orientaci a přiznal svého partnera, nikdo by mi nemohl znemožnit účast v adopčním řízení. Minimálně by se mohlo spekulovat o tom, zda tímto neporušuji § 799 odst. 1, avšak platí u nás antidiskriminační zákon, který odlišné zacházení s jinými sexuálními orientacemi zapovídá. Úřady by si musely najít jiné důvody pro mé vyloučení z adopčního řízení.

Tento model, kdy si gay/lesba individuálně osvojí dítě funguje ve většině zemí, včetně Slovenska, Polska, a v neposlední řadě také Ruska. Znám lesbický pár žijící v Moskvě, který takto přišel k synovi. V momentě, kdy veřejně vystoupil v médiích, setkal se s velkou vlnou nevole jak ze strany tamní Pravoslavné církve, tak i politiků. Ani to jim však nezabránilo ve výkonu rodičovské povinnosti. Dítě si osvojila jedna z partnerek, která neměla uloženou povinnost informovat úřady o svém zaměření. Nikdo tudíž nebyl uveden v omyl, a tak i nadále vyrůstá ruský chlapec v péči dvou matek. Pouze jedna je samozřejmě zapsána v rodném listě. Aby mohly mít takto vychovávané děti v rodném listě dvě matky/dva otce je především záležitostí novely Zákona o registrovaném partnerství, která chce umožnit osvojení dítěte registrovaného partnera - v anglickém jazyce tzv. step-child adoption.

Zákon o registrovaném partnerství

§ 13

(1) Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

(2) Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.

(3) Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.

V momentě, kdy by mi úřady vyšly vstříc a umožnily osvojení dítěte, a od osvojení uplynuly minimálně tři roky, mohli bych si bez problémů svého partnera, se kterým jsem až do té doby vychovával osvojence, vzít. Možná i dřív, nicméně v době tří let od osvojení lze osvojení zrušit na žádost - osvojence anebo osvojitele, případně obou. Prakticky bych mohl mít svatbu ihned po adopci, ale takhle bych měl 100 % jistotu nezrušitelnosti osvojení. Osvojení sice lze zrušit kdykoliv, je-li v rozporu se zákonem. Avšak došlo-li k němu v době, kdy jsem nebyl registrovaný, v žádném rozporu se zákonem není.

Podle současné právní úpravy by měl můj muž vůči dítěte pouze povinnosti, ale žádná práva. Ať už bych se rodičem stal prostřednictvím zmíněného modelu individuální adopce, anebo prostřednictvím náhradního mateřství, které sice nemá právní úpravu, ale zcela běžně se praktikuje, a dokonce i NOZ s ním prakticky počítá.

§ 804

Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.

Stále věříte tomu, že § 13 odst. 2 Zákona o registrovaném partnerství má nějaký smysl? O jeho kompatibilitě s Ústavou můžeme vést dlouhé diskuse, ale v praxi sám nic neřeší. Pokud jste můj článek četli pozorně, museli jste jednoznačně dojít k závěru, že se děti můžou do homosexuálních rodin dostávat bez problémů, a to v plném souladu s právním řádem ČR.

Pokud chceme efektivně zabránit výchově dítěte rodiči stejného pohlaví, měli bychom minimálně zakázat individuální adopci, případně i přijmout ustanovení, že osvojitel nesmí mít jinou sexuální orientaci než heterosexuální, a vyžadovat od něj čestné prohlášení o tom, že až do doby plnoletosti osvojence nebude navazovat intimní vztahy s osobami stejného pohlaví, sdílet domácnost s osobou téhož pohlaví, ani vstupovat do registrovaného partnerství.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Autor: Jan Fiala | úterý 19.4.2016 14:22 | karma článku: 10.63 | přečteno: 502x

Další články blogera

Jan Fiala

Průlomový verdikt Ústavního soudu v Brně aneb potvrzení toho, co už dávno legální je

V úterý 28. 6. 2016 zveřejnil Ústavní soud v Brně svůj nález ve věci přezkumu ústavnosti § 13 odstavce 2 Zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství ve změně pozdějších předpisů a dal české gay komunitě důvod k oslavě!

1.7.2016 v 14:47 | Karma článku: 11.02 | Přečteno: 887 | Diskuse

Jan Fiala

Mýty a pravdy o novele zákona o registrovaném partnerství a o homoparentalitě

Podle posledního průzkumu veřejného mínění o právech sexuálních menšin v Česku 59 % respondentů podporuje adopci dítěte registrovaným partnerem rodiče. Jaké jsou však skutečné právní aspekty gay a lesbického rodičovství?

15.3.2016 v 0:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 66 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Radim Lhoták

Po Německu se potulují stovky tisíc odsouzených nelegálních imigrantů: Není je kam zavřít.

Brusel úspěšně blokuje jakákoliv účinná opatření a německé orgány šturmují v otázkách vnitřní bezpečnosti. Čeká nás stejná doba temna jako po pádu Římského impéria?

19.8.2017 v 12:44 | Karma článku: 31.22 | Přečteno: 934 |

Leona Orságová

Obtěžování? Buď ráda, že se líbíš!

„Fííí! Ty máš ale postavičku, nechceš, abych ti...“ aneb málokterá láska začala hvízdáním a pokřikováním z lešení.

19.8.2017 v 12:00 | Karma článku: 18.76 | Přečteno: 1103 |

Lubomír Stejskal

K útoku v Barceloně trochu jinak

Dovedeme si představit, že by Evropská unie posílala finanční prostředky Islámskému státu? Šílená otázka, šílená představa. Proč se takto šíleně ptám?

19.8.2017 v 8:00 | Karma článku: 45.11 | Přečteno: 4163 | Diskuse

Petr Sejkora

Nůž na krk EU - referendum 2021

Není řeč o emotivním CZEXIT! Jde o využití příštích 4 let k vyjednání důstojnější existence ČR v unii.

19.8.2017 v 5:45 | Karma článku: 29.95 | Přečteno: 778 | Diskuse

Luděk Mazurek

Integrace po muslimsku!?

Tzv. „integrace“ muslimských imigrantů už v zemích EU spolkla miliardy a miliardy Euro. A výsledek? Jediné, co se spolehlivě podařilo do Evropy importovat a „integrovat“ je přetrvávající islámský vražedný terorismus a izolovanost.

18.8.2017 v 18:09 | Karma článku: 33.94 | Přečteno: 1057 | Diskuse
Počet článků 3 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 485

Jsem tím, kým jsem.

 Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.